Tjänster

Trädfällning

Beroende på trädets placering och omgivning gör vi en riskbedömning och beslutar vilken metod som är lämpligast.

Man kan fälla direkt från marken, en s.k. konventionell fällning. Metoden kräver stor kunskap så att trädet faller dit man vill.

Avancerad trädfällning innebär att vi klättrar upp i trädet och fäller det bit för bit, en s.k. sektionsfällning.

Detta utförs när omgivningens karaktär gör det omöjligt att fälla trädet från marken. Detta bör endast utföras av professionella trädfällare.

Sektionsfällning med Skylift görs ofta nära ledningar och när markförhållanderna är extra känsliga.

Oavsett metod har vi stor kunskap och erfarenhet för att uppnå ett lyckat resultat.

Kapning
transport-av-trad-och-sly

Borttransport

Det blir ofta stora mängder ris och stockbitar efter genomförd trädfällning.

Vi hjälper gärna till med borttransport om så önskas.

Oftast sker detta med lastbil och kran.

Stubbfräsning

Vill man bli av med oönskade stubbar hjälper vi till med det och fräser bort dem.

Det innebär att man fräser bort stubben ca 15cm under marknivån.

Detta utförs av proffs med specialmaskiner och utbildad personal.

Resterna av stubben blir till flis. Där kan man sedan återställa marken efter eget tycke och smak.

stubbfras
Tomt

Vedkubbning

Vi kapar gärna upp stockbitarna till vedkubb om så önskas.

Storleken blir efter kundens önskemål och slutresultatet blir en väldigt lyckad vedkubbning.

Har du frågor till oss angående våra tjänster är det bara höra av dig via telefon eller mejl så ser vi till att ni får den hjälp som behövs inom trädfällning, vedkubbning, stubbfräsning och borttransport av träd, ris och andra biprodukter.