Trädfällning

Beroende på trädets placering och omgivning gör vi en bedömning och beslutar vilken metod som är lämpligast.

Man kan fälla direkt från marken, en s.k. konventionell fällning.

Metoden kräver stor kunskap så att trädet faller dit man vill.

Är omgivningen av sådan karaktär att det är omöjligt att fälla från marken klättrar vi upp i trädet och fäller det bit för bit, en s.k. sektionsfällning.

Detta bör endast utföras av professionella trädfällare.

Sedan kapar vi upp trädet efter kundens önskemål.

Om så önskas hjälper vi gärna till med borttransport av ris och stock.

Oavsett metod så krävs det stor kunskap och erfarenhet för att uppnå ett lyckat resultat.

Det har vi så tveka inte att kontakta oss.

www.studiolinnea.se

 Sektionsfällning av en Tall med besvärlig omgivning